Opleiding Essentieel Therapeut

Het 1e jaar // Uitdaging van het eigen proces


1e jaar: Opleiding Essentieel Therapeut

Dit eerste jaar is een op zichzelf staand deel en kan als workshop gevolgd worden. In dit opleidingsjaar ga je de uitdaging van het eigen proces aan. Vanuit begrip en acceptatie leer je gaandeweg om te gaan met jezelf en daardoor ook met anderen. Jij ontwikkelt (meer) bestuurskracht en bewustzijn over hoe jij wilt leven en liefhebben.

De grootste veranderingen gebeuren als je stopt te geloven dat je moet veranderen! De aandacht in deze cursus ligt vooral op; Het omgaan met elkaar in het dagelijks leven. Het ‘ons thuis voelen’ in ons lijf en op aarde. Het innemen van onze eigen ruimte. Inzicht in gedragspatronen, angsten, onzekerheden en overtuigingen, veelal ontstaan in onze jeugd. Gaandeweg ontstaat er inzicht en bestuurskracht door het zélf ervaren van de aangereikte werkvormen.

De cursus bestaat uit meerdere modulen;
–  Aarde, eigen ruimte, lichaam en geest
–  Intuïtie, waarneming en omgaan met ingrijpende levens-situaties
–  Werken met het innerlijke kind
–  Werken met het Zelfbeeld
–  Communicatie, Contact en Projecties

Je ontvangt tevens een syllabus. Tijdens de huiswerkgroep oefen je onder begeleiding de thema’s.

De cursus omvat totaal 12 les dagen en 11 huiswerkavonden onder begeleiding. Daarnaast is minimaal 2 uur per week zelfstudie nodig.

Om deel te kunnen nemen aan het 1e jaar van de opleiding is er voldoende draagkracht en stabiliteit nodig. Voorafgaande aan de opleiding zal er een intake gesprek plaatsvinden waarin samen met jouw gekeken wordt of de opleiding geschikt is.

Kwalificaties:
Deze opleiding is GRO erkend.

Vergoeding door zorgverzekeraars wordt (daardoor) mogelijk als de therapeut aangesloten is bij een beroepsvereniging en een PLATO medische bijscholing heeft afgerond. 


Afgestudeerde therapeuten kunnen zich laten registreren bij de beroepsorganisaties CAT en BATC.

Lees over het 2e jaar >>