De volledige opleiding

Essentieel Therapeut

Download de brochure

De volledige opleiding

tekst

Het 1e jaar

Dit eerste jaar is een op zichzelf staand deel en kan als workshop gevolgd worden. In dit opleidingsjaar ga je de uitdaging van het eigen proces aan. Vanuit begrip en acceptatie leer je gaandeweg om te gaan met jezelf en daardoor ook met anderen. Jij ontwikkelt (meer) bestuurskracht en bewustzijn over hoe jij wilt leven en liefhebben.

De grootste veranderingen gebeuren als je stopt te geloven dat je moet veranderen! De aandacht in deze cursus ligt vooral op; Het omgaan met elkaar in het dagelijks leven. Het ‘ons thuis voelen’ in ons lijf en op aarde. Het innemen van onze eigen ruimte. Inzicht in gedragspatronen, angsten, onzekerheden en overtuigingen, veelal ontstaan in onze jeugd. Gaandeweg ontstaat er inzicht en bestuurskracht door het zélf ervaren van de aangereikte werkvormen.

De cursus bestaat uit meerdere modulen;
–   Aarde, eigen ruimte, lichaam en geest
–   Intuïtie, waarneming en omgaan met ingrijpende levens-situaties
–  Werken met het innerlijke kind
–   Communicatie, Contact en Projecties

Je ontvangt tevens een syllabus. Tijdens de huiswerkgroep oefen je onder begeleiding de thema’s.

De cursus omvat totaal 12 les dagen en 11 huiswerkavonden onder begeleiding.

Daarnaast is minimaal 2 uur per week zelfstudie nodig.

Om deel te kunnen nemen aan het 1 e jaar van de opleiding is er voldoende draagkracht en stabiliteit nodig. Voorafgaande aan de opleiding zal er een intake gesprek plaatsvinden waarin samen met jouw gekeken wordt of de opleiding geschikt is.

Het 2e jaar

Toegankelijk voor mensen die  het 1e jaar van de opleiding gedaan hebben. De opleiding duurt één jaar en geeft inzicht in jouw eigen ontwikkeling, bewustwording- en transformatieproces. Dit opleidingsjaar stelt je tevens in staat om mensen vanuit de eigen ervaring te begeleiden bij de éérste fase op hun weg van bewustwording.

Er worden vijf methoden/werkvormen aangeboden;

–  Het zélf ervaren van de sub/deelpersoonlijkheden
–  Gestalte therapie
–  Omgaan met energie
–  Werken vanuit de pijnplek
–  Werken met het innerlijke kind
–  Werken met de innerlijke puber uit de 2e fase van de puberteit.

Deze opleiding omvat 12 lesdagen en 11 huiswerkavonden verspreidt over een jaar én minimaal 2 uur per week zelfstudie.

 incl. lesdagen, syllabus en begeleide huiswerkavonden.

Het 3e jaar

In dit jaar leer je werken met het ‘loskoppelen van energieën”. Dit zijn energieën, ook wel verwevingen genoemd, die zijn ontstaan tussen ouders, opvoeder en/of andere familieleden en het innerlijk kind.

Door dit ‘loskoppelen’ ontdekt de cliënt de eigen identiteit én hoe hij of zij als de volwassene in het nu om kan gaan met deze innerlijke delen. Dit leidt tot (her)ontdekken van de eigen kracht en de eigen persoonlijkheid. Door inzicht en begrip kan de oorspronkelijk band van liefde met zichzelf én met de ouders worden herstelt.

Deze eenvoudige en gestructureerde methode wordt bij Essentiële Therapie reeds vele jaren met succes toegepast.

Aan bod komen:

– De methode van het loskoppelen van de energieën:


  • Helen van de Innerlijke Baby
  • Werken met het Innerlijke Kind
  • Loskoppelen van de belemmerende band met ouders
  • Helen van de band met de ouders/grootouders


–  Oefeningen en visualisaties als heling.
Tevens leer je om bij elk consult opnieuw te kijken wat er nodig is voor de cliënt op dat moment.
–  Diagnose: Voor wie is deze manier van werken niet geschikt? Wanneer verwijs je door?

Je leert het bovenstaande door het zelf ervaren van methode en werkvormen.

Dit jaar bestaat uit 12 lesdagen, zelfstandig oefenen in de huiswerkgroepen én minimaal 2 uur per week zelfstudie. Minimaal 2 leertherapie sessies zijn verplicht wanneer je het 4e jaar wilt gaan volgen.

Aan het eind van dit opleidingsjaar maak je een verslag van de geleerde methode.

Het 4e jaar

Dit opleidingsjaar is het laatste jaar van de vierjarige beroepsopleiding en heeft als doel het therapeutische begeleiden van mensen, vanuit de eigen essentie. Dit vraag naast het verwerven van kennis en methoden ook een diepgaand transformatieproces van jezelf.

De aangeboden werkvormen zijn:
– Werken met het zelfbeeld
– Werken vanuit de drie lagen
– Overdracht situaties
– Kennismaking, Intake en Diagnose
– Werken met de pijnplek als object
– Rouwverwerking en Verliesverwerking
– Werken met sub- of deelpersoonlijkheden
– Oefeningen of visualisaties als heling

Dit opleidingsjaar bestaat uit 12 lesdagen, 4 stagedagen en minimaal 2 leertherapie sessies, daarnaast minimaal 2 uur per week zelfstudie en oefenen in de huiswerkgroepen.

incl. 4 stagedagen, 2 leertherapie sessies en syllabus.   

Deze opleiding is accrediteert door het KTNO op HBO niveau onder nr.: K7769.

Afgestudeerde therapeuten kunnen zich laten registreren bij de beroepsorganisatie BATC.

Vergoeding door zorgverzekeraars wordt daardoor mogelijk. Geregistreerde BATC therapeuten staan geregistreerd als Natuurgeneeskundige therapeut.