Opleiding Essentieel Therapeut

Het 2e jaar // Ontwikkeling, bewustwording & transformatieproces


2e jaar: Opleiding Essentieel Therapeut

Toegankelijk voor mensen die  het 1e jaar van de opleiding gedaan hebben. De opleiding duurt één jaar en geeft inzicht in jouw eigen ontwikkeling, bewustwording- en transformatieproces. Dit opleidingsjaar stelt je tevens in staat om mensen vanuit de eigen ervaring te begeleiden bij de éérste fase op hun weg van bewustwording.

Er worden vijf methoden/werkvormen aangeboden:

–  Gestalte therapie
–  Het zélf ervaren van de sub/deelpersoonlijkheden
–  Omgaan met energie
– Werken vanuit de pijnplek
– Werken met het innerlijke kind
– Werken met het Zelfbeeld

Deze opleiding omvat 12 lesdagen en 11 huiswerkavonden verspreidt over een jaar én minimaal 2 uur per week zelfstudie.

Kwalificaties:
Deze opleiding is GRO erkend.


Vergoeding door zorgverzekeraars wordt (daardoor) mogelijk als de therapeut aangesloten is bij een beroepsvereniging en een PLATO medische bijscholing heeft afgerond. 


Afgestudeerde therapeuten kunnen zich laten registreren bij de beroepsorganisaties CAT en BATC.

Lees over het 3e jaar >>