Supervisie

Het supervisiedeel


Supervisie

Opbouw van het supervisiedeel:
- het supervisiegedeelte omvat 9 ½ dag
- op de 1 e dag is het theorie-examen van 10-13 uur
- het bespreken van casussen en het werken met cliënten in de praktijk;
- op de laatste dag vindt het praktijkexamen plaats